Paper Structures  

Art, Mathematics, Origami, Paper

 

Czy posiadanie umiejętności oznacza współcześnie niezdolność do bycia artystą? / Is having the skills today the inability to be an artist?

copyright

Zapis diagramowy jest integralną częścią dzieła origami. Przeróbki diagramów są dozwolone jedynie za zgoda autora dzieła (a nie tylko autora diagramu - gdy są to różne osoby). Pozbawienie jednak prawa autora dzieła do zamieszczenia jego nazwiska przy diagramie dzieła jest naruszeniem osobistych prawa autora dzieła.
The name of creator should be always in the diagram of the artwork.

Przykłady:
1. Diagram z przerysowanym rysunkami z oryginalnego diagramu Hermana van Goubergena:
http://www.origamimodular.com.ar/inst/curler.htm
2. Streszczone dwie publikacje Krystyny Burczyk podpisane cudzym nazwiskiem / Two booklets by Krystyna Burczyk compiled in one article signed by another person:
Moduły kokardkowe

MAPA 11

Matematyka artystycznie papierem abstrahowana

9.12 - 31.01.2017
Prace z kolekcji Krystyny i Wojciecha Burczyków
Wystawa origami,  Wydział Matematyki i Informatyki UJ, Kraków, Łojasiewicza 6