Paper Structures  

Art, Mathematics, Origami, Paper

 

Lecz on składał, a składając składał i składał, jakoś tak składając, tak się zaskładał w składaniu swoim, tak był absolutny w tym składaniu, że składanie, będąc skończenie trywialnym, było jednak zarazem przemożne.

Na podstawie "Ferdydurke" W. Gombrowicza

Mówimy origami i oczekujemy, ze wszyscy znają ten termin.
When you say origami you expect that everybody understand it.

Czym jednak jest origami?
Sztuką składania papieru czy tylko składaniem papieru?
Składaniem papieru czy po prostu składaniem?
Zabawą, hobby czy sztuką?
Czy rządzą tym jakieś reguły?
Czy łatwo złożyć żurawia?
Czy wszyscy znają piekło-niebo?
Czy z papieru można zrobić coś ciekawego?

But what is origami in fact?
Is there the art of paper folding or just the folding paper?
Folding paper or just folding?

Game, hobby or art?

Are there any rules in origami?

Is it easy to fold a traditional crane?

Do you know salt & pepper?

Is it possible to fold anything interesting from paper?