Sztuką jest to, co inni uznają za sztukę! Czy możemy być inni?

Art is what the artworld says it is. Can we be members of the artworld?

W tym roku 1 maja odbędą się uroczystości związane z beatyfikacją Jana Pawła II. Chociaż decydowaliśmy się nie zmieniać terminu pleneru, każda z osób pragnąca oglądnąć transmisję z uroczystości, będzie miała taką możliwość (w szkole jest telewizor). Możliwe będzie również uczestnictwo chętnych osób w uroczystościach w Łagiewnikach czy na Błoniach (chociaż właściwe uroczystości odbędą się w Krakowie 8 maja i będą połączone z uroczystościami na Skałce) – ale to już uczestnicy pleneru organizują sobie samodzielnie.