Sztuką jest to, co inni uznają za sztukę! Czy możemy być inni?

Art is what the artworld says it is. Can we be members of the artworld?

Printable PDF

Szczegółowy program (PDF)  (2016-04-27)  Detailed schedule (PDF) (mod. Apr 27)

 

Piątek 29 kwietnia 2016 / Friday April 29th 2016
miejsce/place: Szkoła/School Dembowskiego 12

15:00-18:00

Przygotowanie Pleneru w szkole. Każda para rąk się przyda

We set-up the convention. Any hand helps us

17:00-19:30

Spacer atystyczny – przejazd tramwajem na nowy campus UJ, zwiedzanie wystawy origami MAPA na wydziale Matematyki i Informatyki UJ.

Zbiórka w szkole

Artist walk – we go by public transport to the Jagiellonian University, Faculty of Mathematics and Computer Science to see origami exhibition MAP.

Meeting place: at school

20:00-21:00

przedplenerowe składanie prezentacja Origami in Metal Sculpture

pre-folding session lecture Origami in Metal Sculpture

21:00-22:00

free folding,

free folding,

Sobota 30 kwietnia 2016 / Saturday April 30th 2016
miejsce/place: Szkoła/School Dembowskiego 12

8:30-9:30

rejestracja, freefolding, ustawianie wystawy, sprzedaż przywiezionych książek i papierów, uwagi organizacyjne

registration, free folding, exhibition set-up, trading of paper and books, organization remarks

9:30-13:00

warsztaty

workshops

13:00-14:00

obiad

lunch

14:00-16:30

wspólna zabawa

entertainment

16:30-18:00

warsztaty

workshops

18:00-20:00

kolacja (we własnym zakresie)

dinner (on your own)

20:00-21:00

wykład

lecture

21:00-22:00

free folding,

free folding,

Niedziela 1 maja 2016 / Sunday May 1st 2016:
miejsce/place: Szkoła/School Dembowskiego 12

8:30-9:00 

rejestracja, free folding, ustawianie wystawy, sprzedaż książek i papierów

registration, free folding, exhibition set-up, trading of paper and books

 9:00-12:30

warsztaty

workshops

 12:45-13:00

zdjęcie strażackie

group photo

 13:00-14:00

obiad

lunch

 14:00-15:00

wernisaż wystawy, wystawa dostępna dla publiczności

vernissage for the exhibition, exhibition open for public

 15:00-18:00

warsztaty otwarte dla publiczności

open workshop for public

 15:00-18:00

warsztaty

workshops

 18:00-20:00

kolacja (we własnym zakresie)

dinner (on your own)

20:00-22:00

wykład

lecture

Poniedziałek 2 maja 2016 / Monday May 2nd 2016
miejsce/place: Szkoła/School Dembowskiego 12

9:00-12:00

warsztaty

workshops

12:00-13:00

obiad

lunch

12:45-13:00

oficjalne zamknięcie Pleneru

closing fold

Pożegnania, uściski, łzy i machanie chusteczkami, wyjazdy

Hugs and kisses, tears and handkerchiefs, departures. See you again the next year.

 

 

 

PDF do druku

Printable PDF