Czy posiadanie umiejętności oznacza współcześnie niezdolność do bycia artystą? / Is having the skills today the inability to be an artist?

W sobotę 1.06.2013 zapraszamy wszystkich zainteresowanych, uczniów i pracowników szkoły, mieszkańców Krakowa, dorosłych i dzieci, na warsztaty i wernisaż wystawy towarzyszącej plenerowi. Warsztaty origami dla publiczności (bezpłatne) odbędą się w godz. 16.30 - 18.00.