I wtedy straszne ogarnęło mnie wzburzenie. Ach, stworzyć formę własną! Przerzucić ją na zewnątrz! Wyrazić się! (W. Gombrowicz)

Twirls 2016

Twirls 2012

Twirls 2008

Twirls 2015

Twirls 2011

Twirls 2007