Lecz on składał, a składając składał i składał, jakoś tak składając, tak się zaskładał w składaniu swoim, tak był absolutny w tym składaniu, że składanie, będąc skończenie trywialnym, było jednak zarazem przemożne.

Na podstawie "Ferdydurke" W. Gombrowicza

Twirls 2016

Twirls 2012

Twirls 2008

Twirls 2015

Twirls 2011

Twirls 2007