Co jest między linią a brzegiem papieru? ? What is between crease and  an edge of paper?

Papier / Paper

Modele zaprojektowane i wykonane w 2009 roku przez Krystynę Burczyk /Models designed and folded in 2009 by Krystyna

obrazek

Kręciołek

Twirl

 

 


obrazekobrazek

 

Kręciołek

Twirl

 

 

obrazek obrazek

 

Kręciołek

Twirl

 

 

obrazek

obrazek

Kręciołek

Twirl

 

 

 

 

obrazek

 

 

Kręciołek

Twirl

 

 

obrazek

 

 

Kręciołek

Twirl

 

 

obrazek obrazek

 

Kręciołek

Twirl

 

 

obrazek

 

 

Kręciołek

Twirl

 

 

obrazekobrazek

 

 

Kręciołek

Twirl

 

 

obrazek

 

Kręciołek

Twirl

 

 

 

obrazek

 

 

Kręciołek

Twirl

 

 

obrazek

Kręciołek

Twirl

 

 

 

obrazek

 

Kręciołek

Twirl

 

 

obrazek

 

 

 

 

 

obrazek

 

Kręciołek

Twirl

 

 

obrazek obrazek

 

 

Kręciołki

Twirls

 

 

obrazek

 

Kwiat

Twirl

 

 

obrazek

 

 

 

Twirl

 

obrazek obrazek

 

Kręciołek

Twirl

 

 

obrazek

 

 

 

 

 

obrazek

 

 

 

Twirl

 

obrazek obrazek

 

 

 

 

 

obrazek obrazek

 

 

 

 

 

obrazek

 

Kręciołek

 

 

 

obrazek

 

 

 

 

 

obrazek

 

Kręciołek

 

 

 

obrazek

 

 

Kręciołek

 

 

 

obrazek

 

Kręciołek

 

 

 

obrazek

 

 

 

 

 

obrazek

 

Kręciołek

 

 

 

obrazek

 

 

 

 

 

obrazek

Kręciołek

 

 

 

obrazek

 

 

 

 

obrazek

 

 

 

 

 

obrazek

 

 

 

 

Modele zaprojektowane i wykonane w 2009 roku.

Twirls 2016

Twirls 2012

Twirls 2008

Twirls 2015

Twirls 2011

Twirls 2007

Twirls 2014

Twirls 2010

Twirls 2013

Twirls 2009