Dialog sztuki z papierem / A dialogue between Paper and Art

Zgłoszenia przyjmujemy już tylko na listę rezerwową (kontakt w karcie zgłoszeniowej)

XVI Plener Origami odbędzie się w dniach 16-18.06.2017 w Krakowie. Na wieczór 15.06.2017 planujemy wspólne składanie z Sebastianem Limet i rozmowy o origami jako sztuce. Plener kończymy 18.06.2017 obiadem.

Zgłoszenia na Plener przyjmujemy do 31 maja 2017 (zgłoszenie do 30 kwietnia premiowane jest rabatem) - szczegóły w karcie. 

Karta zgłoszeniowa (PDF) w języku polskim - formularz interaktywny - wymaga Acrobat Reader XI lub nowszego do zapisania formularza

Karta zgłoszeniowa (rtf) w języku polskim

Registration is open till May 31st, 2017. Reduced early birds fee till April 30st, 2017 (detals in the card). If you would like to register after April 10th, please, contact us first.

Registration card (PDF) in English - an interactive form, use Acrobat Reader XI to save filled form.

Registration card (rtf) in English

 

 

Fluffy