Sztuką jest to, co inni uznają za sztukę! Czy możemy być inni?

Art is what the artworld says it is. Can we be members of the artworld?

Printable PDF

 

Środa 14 czerwca 2017 / Wednesday June 14th 2017
miejsce/place: Szkoła/School Dembowskiego 12

15:00-18:00

Przygotowanie Pleneru w szkole. Każda para rąk się przyda

We set-up the convention. Any hand helps us

Czwartek 15 czerwca 2017 / Thursday June 15th 2017
miejsce/place: Garden Residence, ul. Przemysłowa 4/411

16:00-19:00

Spacer atystyczno-industrialny - parowozownia w Płaszowie

Zbiórka: 16:00 Garden Residence (główne wejście) lub 16:15 przystanek tramwajowy Dworzec Płaszów Estakada.

Prowadzi Łukasz Petryka

 

Artist & industrial walk - locomotive shed in Płaszów

Start: 16:00 at Garden Residence (main entrance) or 16:15 at tram stop Dworzec Płaszów Estakada.

Lukasz Petryka will be a gude to wonders of old industry.

 

20:00-21:00

przedplenerowe składanie prezentacja gościa specjalnego: Origami is Art

pre-folding session, lecture Origami is Art

21:00-22:00

free folding,

free folding,

 

   
     
     

Piątek 16 czerwca 2017 / Friday June 16th 2017
miejsce/place: Szkoła/School Dembowskiego 12

8:30-9:30

rejestracja, freefolding, ustawianie wystawy, sprzedaż przywiezionych książek i papierów, uwagi organizacyjne

registration, free folding, exhibition set-up, trading of paper and books, organization remarks

9:30-13:00

warsztaty

workshops

13:00-14:00

obiad

lunch

14:00-16:30

wspólna zabawa

entertainment

16:30-18:00

warsztaty

workshops

18:00-20:00

kolacja (we własnym zakresie)

dinner (on your own)

20:00-21:00

wykład

lecture

21:00-22:00

free folding,

free folding,

Sobota 17 czerwca 2017 / Saturday June 17th 2017:
miejsce/place: Szkoła/School Dembowskiego 12

8:30-9:00 

rejestracja, free folding, ustawianie wystawy, sprzedaż książek i papierów

registration, free folding, exhibition set-up, trading of paper and books

 9:00-12:30

warsztaty

workshops

 12:45-13:00

zdjęcie strażackie

group photo

 13:00-14:00

obiad

lunch

 15:00-18:00

warsztaty

workshops

 18:00-20:00

kolacja (we własnym zakresie)

dinner (on your own)

20:00-22:00

wykład

lecture

Niedziela 18 czerwca 2017 / Sunday June 18th 2017
miejsce/place: Szkoła/School Dembowskiego 12

9:00-12:00

warsztaty

workshops

12:00-13:00

obiad

lunch

12:45-13:00

oficjalne zamknięcie Pleneru

closing fold

Pożegnania, uściski, łzy i machanie chusteczkami, wyjazdy

Hugs and kisses, tears and handkerchiefs, departures. See you again the next year.

 

 

 

PDF do druku

Printable PDF