Paper Structures

Twirligami

Twirls + Origami

 

 

Twirls

 by Krystyna Burczyk

 

Sztuką jest to, co inni uznają za sztukę! Czy możemy być inni?

Art is what the artworld says it is. Can we be members of the artworld?

okładka mała Autor: Krystyna i Wojciech Burczyk
Tytul: Origami matematyczne. Kręciołkowe kusudamy 2 / Origami & Mathematics. Twirl Kusudamas 2.
ISBN: 978-83-7269-282-5
Wydawnictwo: nakładem autorów
Rok wydania: 2009
Format: A4 (210 mm x 297 mm)
Oprawa: miękka, lakierowana
Stron: 64 + 12 kolorowych

 


Jest to druga z serii książek poświęconych kręciołkowym kusudamom. Książka wykorzystuje opisane w części pierwszej (Kręciołkowe kusudamy 1) struktury geometryczne, korzysta z wiadomości dotyczących kolorowania kusudam oraz techniki makro-modułów. W książce wprowadzony jest nowy element strukturalny - różne sposoby łączenia makro-modułów.

Książka zawiera szczegółowy opis wykonania makro-modułów z modułów SLSL oraz SZSZ, a także ich modyfikacji. Opisane zostały dwa makromoduły typu SLSL - wariant podstawowy i modyfikacja z dołkiem, pięć makro-modułów SZSZ w podstawowej formie, każda w dwu wersjach, a następnie modyfikacja z dołkiem każdego z wariantów, jako dodatek nadzwyczajny specjalna modyfikacja " coś w środku ", co daje w sumie 21 różnych makro-modułów. Makro-moduły są same w sobie są modelami kwiatów, ale ich przeznaczeniem jest budowa kusudam. Szczegółowo zostało opisanych 18 kusudam kręciołkowych opracowanych przez autorkę, a powstających z podstawowej formy modułów podstawowych. Zastosowanie modułów z dołkiem daje możliwość złożenia kolejnych 18 kusudam. Wykorzystanie opisanych w książce struktur i sposobów łączenia makro-modułów i pozwala na zbudowanie dalszych modeli, niektórych w kilku odmianach kolorystycznych. Modele zamieszczone w książce zostały stworzone w latach 2000-2007.

Wykonanie tych modeli daje nie tylko dużo przyjemności oraz efektowny rezultat, ale jest także świetnym ćwiczeniem rozwijającym wyobraźnię przestrzenną i uczącym geometrii wielościanów. Modele są średniej skali trudności. Opisy są w języku polskim i angielskim. Ksiązka zawiera szczegółowy opis symboli. Uzupełnieniem modeli jest zestawienie struktur wielościennych używanych do budowy kusudam kręciołkowych.

Spis treści:
Wstęp / Introduction
O autorach / About authors
Kusudamy z modułów kusudamowych SLSL / Kusudamas made from SLSL kusudama modules
Moduł kusudamowy SLSL (spirala, linia, spirala, linia) / SLSL kusudama module (spiral, line, spiral, line)
Kusudama 4 x 3, łączenie bok-bok / Kusudama 4 x 3, edge to edge
Kusudama 4 x 3, łączenie wierzchołek-wierzchołek / Kusudama 4 x 3, vertex to vertex
Kusudama 8 x 3, łączenie bok-bok / Kusudama 8 x 3, edge to edge
Kusudama 8 x 3 z dziurami, łączenie wierzchołek-wierzchołek / Kusudama 8 x 3 with holes, vertex to vertex
Kusudama 20 x 3, łączenie bok-bok / Kusudama 20 x 3, edge to edge
Kusudamy z modułów kusudamowych SZSZ / Kusudamas made from SFSF kusudama modules
Moduł kusudamowy SZSZ (spirala, zagięcie, spirala, zagięcie) / SFSF kusudama module (spiral, fold, spiral, fold)
Łączenie modułów kusudamowych SZSZ - wersja I (gwiazda) / Joining the SFSF kusudama modules - version 1 (a star)
Kusudama 12 x 5 z modułów kusudamowych SZSZ / Kusudama 12 x 5 made from SFSF kusudama module
Łączenie modułów kusudamowych SZSZ - wersja II (kwiat) / Joining the SFSF kusudama modules - version 2 ( a flower)
Inne kusudamy z modułów kusudamowych SZSZ / Other kusudamas made from SFSF kusudama modules
Kusudama 6 x 4
Kusudama 4 x 3
Kusudama 8 x 3
Kusudama 20 x 3
Kusudama 4 x 6 + 4 x 3
Kusudama 6 x 4 + 8 x 3
Kusudama 6 x 4 + 8 x 6
Kusudamy z dziurami / Hollow kusudamas
Kusudama 4 x 6 z dziurami / Kusudama 4 x 6 with holes
Kusudama 6 x 8 z dziurami / Kusudama 6 x 8 with holes
Kusudama 8 x 6 z dziurami / Kusudama 8 x 6 with holes
Modyfikacja "coś w środku& / Modification "something inside"
Moduły kusudamowe SLSL i SZSZ z dołkiem / SLSL and SFSF kusudama modules with sinks
Moduły kusudamowe z dołkiem / Kusudama modules with a sink
Moduł kusudamowy SLSL z dołkiem / SLSL kusudama module with a sink
Moduł kusudamowy SZSZ z dołkiem / SFSF kusudama module with a sink
Symbole / Symbols
Wielościany foremne i półforemne / Platonic and Archimedean polyhedra
Literatura uzupełniająca / References and resources
Dodatek / Appendix
Moduły SSSS z dołkami i bez dołków / SSSS modules and SSSS modules with sinks
Spis treści / Contents

Twirls 2016

Twirls 2012

Twirls 2008

Twirls 2015

Twirls 2011

Twirls 2007

Twirls 2014

Twirls 2010

Twirls 2013

Twirls 2009