Paper Structures  

Matematyka / Mathematics

 

But he just went on folding, folding, and folding, stuck to his paper — an act of sheer triviality — yet incredibly powerful.

Based on "Ferdydurke" by Witold Gombrowicz and the translation by Danuta Borchardt
I need help - Polish version is deeper.

Math and origami

Proces składania opiera się w dużej mierze na wykonywaniu konstrukcji geometrycznych na papierze. Ogromnie pasjonującym i wciągającym zajęciem może być badanie własności tych konstrukcji, odkrywanie zależności miedzy uzyskiwanymi kształtami, obserwowanie różnic między tradycyjną geometrią a geometrią origami.

Folding process is usually based on geometric constructions. It is really interesting to analyse properties of these constructions, discover similarities and differences between traditional geometry and origami geometry.

Math-Ori-Gami

Liczba artykułów:
1

Tom Hull on Education with Origami (BOS Collection)
Part 1 - Teaching
Part 2 - Research

Erik Demaine Math Encounters - The Geometry of Origami -  Presentation (MoMATH Collection)
Part 1    Part 2    Part 3    Part 4
Workshop Excerpt
  Full Workshop