Paper Structures  

Galicyjskie Spotkania z Origami

 

Lecz on składał, a składając składał i składał, jakoś tak składając, tak się zaskładał w składaniu swoim, tak był absolutny w tym składaniu, że składanie, będąc skończenie trywialnym, było jednak zarazem przemożne.

Na podstawie "Ferdydurke" W. Gombrowicza

W pierwszym tygodniu po świętach, w niedzielę 15.04.2012, zapraszamy na kolejne GSO.
Kontynuujemy również rozpoczęty na poprzednim spotkaniu wątek kwiatów. Tym razem szukamy ciekawych form i kształtów liści i łodyżek. Czy z papieru potrafimy wyczarować liście równie piękne jak te występujące w naturze?


Przypomnimy ciekawe, a dobrze znane modele, ale również poszukamy nowych listkowych pomysłów.
listkib
Z najciekawszych modeli wykonamy kompozycję, którą zaprezentujemy podczas XI Pleneru Origami.
A ponieważ rok 2012 został uznany za Rok Matematyki w Małopolsce, planujemy porozmawiać troszkę o związkach matematyki z origami i o tym, jak geometria pomaga w tworzeniu fantastycznych, przepięknych modeli origami.Takie mamy plany. Ale inne ciekawe pomysły są również mile widziane.

Spotkanie rozpoczynamy jak zwykle o godzinie 16.00 w Angel City (Kraków, ul. Szlak 77/128, klatka B3)

listkia

Osoby pragnące poskładać trochę więcej i przyłączyć się do składania modeli i dekoracyjnych elementów tworzonych z okazji XI Pleneru Origami (przypominamy, plener odbędzie się w dniach 27-29.04.2012, informacje w zakładce dotyczącej pleneru) zapraszamy już od godziny 13.00. Każda pomoc będzie mile widziana.
Na zdjęciach: po lewej - Kwiatki mozaikowe K.Burczyk,
po prawej - piękna kompozycja "Out on a Limo" Bernie Peytona (wystawa Folding Paper, Los Angeles, 2012).