k06009W 2003 roku wybrałam papier jako główne tworzywo dla moich prac. Łącząc w moich pracach techniki składania i zakręcania papieru tworzę głownie formy abstrakcyjne i geometryczne.

W moich pracach stosuję najczęściej papier, który poddany procesom składania i zakręcania pozwala na tworzenie form, w których wzory i kolory, fizyczne właściwości papieru, struktury wielościenne i różnej wielkości spirale łączą się i wzajemnie na siebie wpływają.

In my works I use folded and twisted paper to construct flat and 3D forms in which texture and color of paper, physical properties of paper, polyhedral structures and different size spirals are working together.

KB -Twirls

Liczba artykułów:
5

KB - Graphics

Liczba artykułów:
1

KB Artworks - Kategorie