Od 2003 roku projektuję i wykonuję z papieru prace, które łączą w sobie sztukę składania papieru i piękno geometrycznej formy.

KB Papers

It is important for me to try describe my works, my ideas and my Twirl Projects.

Liczba artykułów:
1

KB Artworks

k06009W 2003 roku wybrałam papier jako główne tworzywo dla moich prac. Łącząc w moich pracach techniki składania i zakręcania papieru tworzę głownie formy abstrakcyjne i geometryczne.

W moich pracach stosuję najczęściej papier, który poddany procesom składania i zakręcania pozwala na tworzenie form, w których wzory i kolory, fizyczne właściwości papieru, struktury wielościenne i różnej wielkości spirale łączą się i wzajemnie na siebie wpływają.

In my works I use folded and twisted paper to construct flat and 3D forms in which texture and color of paper, physical properties of paper, polyhedral structures and different size spirals are working together.

KB -Twirls

Liczba artykułów:
5

KB - Graphics

Liczba artykułów:
1

KB-Background

k06009In 2003 she decided to chose paper as the main material for her works. By combining the techniques of folding and twisting she made mostly abstract and geometric objects.

Liczba artykułów:
1

KB Artworks - Kategorie

KB Works