Lecz on składał, a składając składał i składał, jakoś tak składając, tak się zaskładał w składaniu swoim, tak był absolutny w tym składaniu, że składanie, będąc skończenie trywialnym, było jednak zarazem przemożne.

Na podstawie "Ferdydurke" W. Gombrowicza

Planując pierwsze plenery szukaliśmy dla nich miejsca i nazwy. Pragnęliśmy podkreślić, że celem naszych spotkań jest nie tylko samo składanie, ale również prezentacja róznych nurtów współczesnego origami, wymiana doświadczeń oraz rozmowy o sztuce.

Czy chodziło tu tylko o "wyjście na świeże powietrze" (the open air)?

Raczej o podkreślenie charakteru imprezy, powiew świeżych idei. O spotkanie podczas którego nieograniczeni miejscem i czasem możemy wyjść poza drzwi naszych pracowni i gabinetów i zaprosić artystów do pokazania swojej twórczości.

 

We've been thinking about a meeting for people who are keen on paper folding since 2002.

We tried to find place and name for the first one.