Czy CP tradycyjnego żurawia jest brzydka i nieciekawa? / Is CP of the traditional crane worth nothing?

Pomysł utworzenia pleneru zrodził się na przełomie lat 2002/2003 jako odpowiedź na potrzebę stworzenia imprezy, na której origamiści mogliby się spotkać, poskładać wspólnie, wymienić się doświadczeniami i pokazać swoje prace.

Początkowo plener był organizowany tylko przez Galicyjski Oddział PCO, głównie przez Krystynę i Wojciecha Burczyków, Adę Udzielę i Izabelę Ralską.

Od dnia utworzenia PTO (2005) organizacją pleneru zajmuje się Galicyjska Grupa Origami, otwarta na wszystkich origamistów.
W skład GGO wchodzą zarówno członkowie PCO, jak i PTO oraz młodzież i osoby dorosłe niezrzeszone.
IX Plener (2010) odbył sie pod patronatem PCO.
X i XI Plener (2011, 2012) odbyły się pod patronatem PTO.

W przygotowaniach towarzyszą nam wolontariusze, ofiarowujący swój czas i zdolności idei popularyzacji origami i bycia ze sobą poprzez origami.

Żadna z osób biorących udział w organizacji pleneru nie pobiera za tę pracę wynagrodzenia (w żadnej formie) ani nie osiąga innych korzyści majątkowych. Ta zasada dotyczy również osób prowadzących warsztaty i autorów diagramów.
Plener jest spotkaniem organizowanym przez jego uczestników dla jego uczestników.