Sztuką jest to, co inni uznają za sztukę! Czy możemy być inni?

Art is what the artworld says it is. Can we be members of the artworld?

Pomysł utworzenia pleneru zrodził się na przełomie lat 2002/2003 jako odpowiedź na potrzebę stworzenia imprezy, na której origamiści mogliby się spotkać, poskładać wspólnie, wymienić się doświadczeniami i pokazać swoje prace.

Początkowo plener był organizowany tylko przez Galicyjski Oddział PCO, głównie przez Krystynę i Wojciecha Burczyków, Adę Udzielę i Izabelę Ralską.

Od dnia utworzenia PTO (2005) organizacją pleneru zajmuje się Galicyjska Grupa Origami, otwarta na wszystkich origamistów.
W skład GGO wchodzą zarówno członkowie PCO, jak i PTO oraz młodzież i osoby dorosłe niezrzeszone.
IX Plener (2010) odbył sie pod patronatem PCO.
X i XI Plener (2011, 2012) odbyły się pod patronatem PTO.

W przygotowaniach towarzyszą nam wolontariusze, ofiarowujący swój czas i zdolności idei popularyzacji origami i bycia ze sobą poprzez origami.

Żadna z osób biorących udział w organizacji pleneru nie pobiera za tę pracę wynagrodzenia (w żadnej formie) ani nie osiąga innych korzyści majątkowych. Ta zasada dotyczy również osób prowadzących warsztaty i autorów diagramów.
Plener jest spotkaniem organizowanym przez jego uczestników dla jego uczestników.