Paper Structures  

Art, Mathematics, Origami, Paper

 

Origami lubi matematykę. Matematyka lubi origami ...

Naszą pasją jest składanie papieru i tworzenie ciekawych form geometrycznych.

A zabawa jest to nie byle jaka. Wymaga cierpliwości, wyobraźni przestrzennej i wykonywania czasem bardzo skomplikowanych konstrukcji geometrycznych.

Dla nas, matematyków z wykształcenia, jest sposobem na poznawanie matematyki poprzez tworzenie płaskich i przestrzennych modeli, poprzez badanie własności wielościanów i wykorzystywanie możliwości, jakie stwarza papier.

Czy jest to jeszcze matematyka, czy już sztuka? Oto jest pytanie ...

Krystyna i Wojciech Burczyk

kokard22We are really keen on paper folding and finding new forms form paper.

A game is quite interesting. If you are patient and creative you really enjoy playing with paper.

For us, mathematicians, origami is the way of understanding geometry through folding 2D and 3D structures, analizing  properties of polyhedral structures and possibilities of using paper in creating something from nothing (as Chris Palmer says ).

Is it still only mathematics or is it already art? That's the question ...

Krystyna and Wojtek Burczyk