Paper Structures  

Art, Mathematics, Origami, Paper

 

Zupełnie niesamowita jest liczba prostych konstrukcji, które można wykonać na kwadratowej kartce papieru.

Chcielibyśmy wiedzieć co sądzisz o naszej stronie internetowej, ale przyznajemy, że nie interesują nas komentarze wpisywane przez anonimowe osoby i/lub zawierające wulgarne słowa. Dlatego też zdecydowaliśmy się na rezygnację z możliwości wstawiania u nas komentarzy. Będziemy jednak wdzięczni za konstruktywne uwagi, dodatkowe informacje czy wypowiedzi na poruszane przez nas tematy, sugestie dotyczące kwestii, które można byłoby omówić oraz wszelkie merytoryczne uwagi naszych czytelników.

We would like to know what you think about our web site, but we are sure that we are not interested in comments entered by anonymous persons and/or containing vulgar words. So we have decided not to allow comments on our site.
We will, however, be grateful for constructive comments, additional information about our papers and comments, suggestions for issues that could be discussed.