Składanko? Śniadanko? Od czego by tu zacząć dzień?!

XVII Plener Origami odbędzie się w dniach 1-3.06.2018 w Krakowie. Po południu 31.05.06.2018 planujemy spacer artystyczny i wspólne składanie z gośćmi specjalnymi oraz rozmowy o origami jako sztuce. Plener kończymy 3.06.2018 obiadem.

Zgłoszenia na Plener przyjmujemy do 5 maja 2018 (zgłoszenie do 1 kwietnia premiowane jest rabatem) - szczegóły w karcie. 

Karta zgłoszeniowa (PDF) w języku polskim - formularz interaktywny - wymaga Acrobat Reader XI lub nowszego do zapisania formularza

Karta zgłoszeniowa (docx) w języku polskim

 

The 17th Outdoor Origami Meeting will be held 1st till 3rd of June, 2018. On Thursday May 31st we plan artist walk, folding with special guests and talks about origami as art. The convention ends on June 3rd at lunch.

Registration is open till May 5th, 2018. Reduced early birds fee till April 1st, 2018 (detals in the card). If you would like to register after May 5th, please, contact us first.

Registration card (PDF) in English - an interactive form, use Acrobat Reader XI to save filled form.

Registration card (docx) in English