Paper Structures  

Matematyka / Mathematics

 

I'm gonna do it again! I'm gonna fold it again!

Math and origami

Proces składania opiera się w dużej mierze na wykonywaniu konstrukcji geometrycznych na papierze. Ogromnie pasjonującym i wciągającym zajęciem może być badanie własności tych konstrukcji, odkrywanie zależności miedzy uzyskiwanymi kształtami, obserwowanie różnic między tradycyjną geometrią a geometrią origami.

Folding process is usually based on geometric constructions. It is really interesting to analyse properties of these constructions, discover similarities and differences between traditional geometry and origami geometry.

Math-Ori-Gami

Liczba artykułów:
1

Tom Hull on Education with Origami (BOS Collection)
Part 1 - Teaching
Part 2 - Research

Erik Demaine Math Encounters - The Geometry of Origami -  Presentation (MoMATH Collection)
Part 1    Part 2    Part 3    Part 4
Workshop Excerpt
  Full Workshop