Lecz on składał, a składając składał i składał, jakoś tak składając, tak się zaskładał w składaniu swoim, tak był absolutny w tym składaniu, że składanie, będąc skończenie trywialnym, było jednak zarazem przemożne.

Na podstawie "Ferdydurke" W. Gombrowicza

Alessandra Lamio (Włochy / Italy)

gość specjalny 17 Pleneru Origami / the special guest of 17th Outdoor Origami Meeting, 2018

(English version below)

Alessandra po raz pierwszy zetknęła się ze składaniem origami w dzieciństwie, ale bardzo mocno zainteresowała się nim dopiero w szkole medycznej, kiedy dowiedziała się o stosowaniu origami w terapii.
Od 2014 roku jest freelancerką: organizuje wystawy, pracownie origami i szkolenia dla nauczycieli, ale także tworzy modele na zamówienie. 
Była członkiem komitetu naukowego na trzech włoskich konferencjach "Origami, dinamiche educative e didattica" („Origami, dynamika oświaty i edukacji”), skierowanej do nauczycieli i pedagogów i poświęconej promowaniu i upowszechnianiu wykorzystania origami jako narzędzia nauczania. Wspólnie z Alessandro Beberem stworzyła i zorganizowała dwie edycje letniej konferencji origami "Mountain Folding", poświęconego kreatywności i pracy zespołowej. W latach 2015-2016 zorganizowała i objęła opieką wystawę "Mujeres de Papel" (Kobiety w świecie papieru).
Swoje prace prezentowała na artystycznych wystawach origami we Włoszech, Hiszpanii, na Tajwanie i w Stanach Zjednoczonych. Będzie gościem specjalnym podczas konferencji Mouvement Français des Plieurs de Papier – MFPP w 2018.
W swojej twórczości zajmuje się różnymi rodzajami origami, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzenności w tesselacjach, modeli geometrycznych i figuratywnych.
Większość jej prac geometrycznych została odkryta empirycznie poprzez grę z geometrią i wzorami. Ponieważ są one zaprojektowane instynktownie, bez żadnych geometrycznych reguł, często mają wewnętrzne naprężenie, które sprawia, że ich złożenie jest szczególnie trudne i nierzadko zabawne.

Alessandra Lamio - Flickr

Alessandra Lamio - Facebook

Alessandra Lamio Origami

Wywiad z Alessandrą Lamio / Interview with Alessandra Lamio (Ilan Garibi)

Alessandra first got in touch with the origami universe when she was a child, but she developed a strong interest in it only in medical school, when she heard about the use of Origami in therapy.
Since 2014 she is a full-time professional freelancer: She organizes exhibitions, origami labs and training for teachers, but she also creates models on commission. 
She was a member of the scientific committee at the three Italian conventions “Origami,  dinamiche educative e didattica”, addressed to teachers and educators with the aim of promoting and spreading the use of origami as a teaching tool. Together with Alessandro Beber, she conceived and organized the two editions of  “Mountain Folding”, a summer residential convention focused on creativity and teamwork. Between 2015 and 2016, she organized and curated the exhibition “Mujeres de Papel”, a tribute to femininity, exploring the role of women in the origami scene.
He has exhibited her works in art exhibitions dedicated to origami in Italy, Spain, Taiwan and USA.
In her own origami production, she explores various genres, with a particular focus on volume in tessellations, in geometric and figurative models.
Most of her geometric works were invented empirically by playing with geometry and patterns. Since they are designed instinctively, without taking into account any geometric rule, they often  have internal tension that make their collapse particularly tricky and fun.

             

k09091a
Twirligami

prawie wszystko
o kręciołkach


Strona KWB 1998-2005
modele
wielościanów

my-i-origami02
My i origami
strona
miłośników
origami