Sztuką jest to, co inni uznają za sztukę! Czy możemy być inni?

Art is what the artworld says it is. Can we be members of the artworld?