Paper Structures  

Art, Mathematics, Origami, Paper

 

Everything  that needs to be said has already been said. But since no one was listening , everything must be said again (André Gide)

  kokard27Dzieło sztuki to całościowy i syntetyczny wytwór artystyczny o określonym sensie, charakteryzujący się wysokimi walorami estetycznymi (piękno). Poza funkcją estetyczną może pełnić również inne funkcje, np. wychowawczą, poznawczą, użytkową lub religijną.

Jego twórcą jest człowiek - istota wyposażona w specyficzną wrażliwość (bez autora nie ma dzieła sztuki).
   Produkt ten stara się ukazać za pomocą określonej konwencji (formy) pewną rzeczywistość fizyczną lub psychiczną (treść). Dzieło sztuki ustanawia szczególny wgląd w świat widzialny lub emocjonalny, który może być wynikiem namysłu filozoficznego autora lub spontaniczną reakcją chwili. (Wikipedia 2013-02-14)kokard25

Czy modele origami są dziełami sztuki? Oczywiście nie wszystkie.
Są prace tradycyjne, o zapomnianym już autorstwie (nie ma ich znowu tak dużo).
Są prace, które tak naprawdę są efektem wprawek doskonalących daną technikę origami.
Są również kopie prac innych artystów origami, które zdecydowanie nie można nazwać samoistnymi dziełami (zwłaszcza, że najczęściej autor oryginału nie wydawał na to kopiowanie i podpisywanie innym nazwiskiem zgody).

Są również prace oryginalne, o wysokich walorach estetycznych, pełne życia i emocji , o roznawalnej autorskiej technice modelowania. To są dzieła, utwory sztuki origami.

A work of art, artwork, art piece, piece of art or art object is an aesthetic physical item or artistic creation. Apart from "work of art", which may be used of any work regarded as art in its widest sense, including works from literature and music, these terms apply principally to tangible, portable forms of visual art, for example:
•    An example of fine art, such as a painting or sculpture
•    An object that has been designed specifically for its aesthetic appeal, such as a piece of jewelry (Wikipedia 2013-02-14)kokard28

Are the origami models artworks? Of course, not all of origami models.
There are traditional models and nobody knows authors of them.

There are works which are the effect of exercises during learning process.
There are copies of other creator's works. It is difficult to name them art. Specially in case when the name of model and the author have been changed without permission of the creator.

And there are original works of high aesthetic and unique modelling technique, full of life and emotion, with touch of the creator.

There are Artworks.

kokard15a kokard16kokard26kokard22

Na zdjęciach: prace ćwiczeniowe (małe zdjęcia, modele z papieru kserograficznego)  i prace artystyczne autorstwa Krystyny Burczyk.