Everything  that needs to be said has already been said. But since no one was listening , everything must be said again (André Gide)

okładka mała Autor: Krystyna i Wojciech Burczyk
Tytul: Origami matematyczne. Kręciołkowe kusudamy 3 / Origami & Mathematics. Twirl Kusudamas 3.
ISBN: 978-83-7269-298-6
Wydawnictwo: nakładem autorów
Rok wydania: 2009
Format: A4 (210 mm x 297 mm)
Oprawa: miękka, lakierowana
Stron: 64 + 16 kolorowych

Jest to trzecia z serii książek poświęconych kręciołkowym kusudamom. Książka wykorzystuje opisane w części pierwszej (Kręciołkowe kusudamy 1) struktury geometryczne, korzysta z wiadomości dotyczących kolorowania kusudam oraz techniki makro-modułów. W książce wprowadzony jest nowy element strukturalny - cztery różne sposoby łączenia makro-modułów z podwójnymi spiralami.

Książka zawiera szczegółowy opis wykonania makro-modułów z modułów SSLL oraz SSZZ, a także ich wersji z płytkim i glębokim dołkiem. Opisane zostało pięć makromodułów typu SSLL - wariant podstawowy, modyfikacja z płytkim dołkiem w formie kwiatu i gwiazdy, modyfikacja z głębokim dołkiem w formie kwiatu i gwiazdy. Moduł bazowy SSZZ daje pięć makromodułów w formie kwiatu i dalsze pięć w formie gwiazdy. Wersja SSZZ z dołkiem daje dalsze pięć makro-modułów w formie kwiatu i kolejne pięć w formie gwiazdy. Nowa wersja modułu wprowadzonego w drugiej części (Kręciołkowe kusudamy 2) - moduł SLSL z głębokim dołkiem daje następne 10 różnych makromodułów. W sumie w książce zostało szczegółowo opisane 37 różnych makro-modułów.
Makro-moduły są same w sobie są modelami kwiatów i gwiazd, ale ich przeznaczeniem jest budowa kusudam. Wykorzystanie opisanych makro-modułów jako cegiełek do budowy kusudam w oparciu o strutury wielościenne daje niezliczone możliwości tworzenia różnych kusudam. Różnorodność końcowych efektów jest potęgowana przez możliwość zastosowania czterech różnych systemów lączenia makro-modułów tego samego typu. Aby nie zaginąć w gęstwinie możliwości, książka prowadzi krok po kroku do wybranych 20 modeli. Po ich zrobieniu wskazówki zawarte w książce pozwolą na samodzielne odnalezienie setek innych możliwości.
Modele zamieszczone w książce zostały stworzone w latach 2000-2007.

Wykonanie tych modeli daje nie tylko dużo przyjemności oraz efektowny rezultat, ale jest także świetnym ćwiczeniem rozwijającym wyobraźnię przestrzenną i uczącym geometrii wielościanów. Modele są średniej skali trudności. Opisy są w języku polskim i angielskim. Ksiązka zawiera szczegółowy opis symboli. Uzupełnieniem modeli jest zestawienie struktur wielościennych używanych do budowy kusudam kręciołkowych.

Spis treści / Contents:

Wstęp / Introduction
O autorach / About authors
Kusudamy z modułów kusudamowych SSLL i SSZZ / Kusudamas made from SSLL and SSFF kusudama modules
Moduł kusudamowy SSLL (spirala, spirala, linia, linia) / SSLL kusudama module (spiral, spiral, line, line)
Łączenie boku z bokiem / Edge to edge assembly
Kusudama 4 x 3, łączenie boku z bokiem / Kusudama 4 x 3, edge to edge
Kusudama 8 x 3, łączenie boku z bokiem / Kusudama 8 x 3, edge to edge
Łączenie wierzchołka z bokiem / Vertex to edge assembly
Kusudama 4 x 3, łączenie wierzchołka z bokiem / Kusudama 4 x 3, vertex to edge
Kusudama 4 x 3, łączenie wierzchołka z bokiem / Kusudama 4 x 3, vertex to vertex
Łączenie wierzchołka z wierzchołkiem / Vertex to vertex assembly
Kusudama 4 x 3, łączenie wierzchołka z wierzchołkiem / Kusudama 4 x 3, vertex to vertex
Kusudama 8 x 3 z dziurami, łączenie wierzchołka z wierzchołkiem / Kusudama 8 x 3 with holes, vertex to vertex
Moduł kusudamowy SSZZ (spirala, spirala, zagięcie, zagięcie), wersja I (gwiazda) / A kusudama module SSFF (spiral, spiral, fold, fold), version 1 (a star)
Kusudama 12 x 5 z modułów SSZZ, wersja I (gwiazda) / Kusudama 12 x 5 made from SSFF modules, version 1 (a star)
Makro-moduły z modułów SSZZ w wersji I (gwiazda) / Other SSFF macro-modules, version 1 (a star)
Kusudama 6 x 4
Kusudama 6 x 4 + 4 x 3
Kusudama 4 x 6 z dziurami / with holes
Inne sposoby łączenia makro-modułów / More ways to join macro-modules
Łączenie boku z bokiem / Edge to edge assembly
Kusudama 4 x 6 + 4 x 3, łączenie boku z bokiem / Edge to edge assembly
Kusudama 4 x 6 z dziurami, łączenie boku z bokiem / Edge to edge assembly
Łączenie wierzchołka z wierzchołkiem / Vertex to vertex assembly
Kusudama 4 x 3, łączenie wierzchołka z wierzchołkiem / Vertex to vertex assembly
Kusudama 6 x 4, łączenie wierzchołka z wierzchołkiem / Vertex to vertex assembly
Łączenie wierzchołka z bokiem / Vertex to edge assembly
Kusudama 8 x 3, łączenie wierzchołka z bokiem / Vertex to edge assembly
Kusudama 4 x 6 z dziurami, łączenie wierzchołka z bokiem / Kusudama 4 x 6 with holes, vertex to edge assembly
Moduł kusudamowy SSZZ (spirala, spirala, zagięcie, zagięcie) - wersja II (kwiat) / A kusudama module SSFF (spiral, spiral, fold, fold) - version 2 (a flower)
Kusudama 20 x 3, łączenie wierzchołka z bokiem / Vertex to edge assembly
Kusudama 6 x 4 + 8 x 3, łączenie wierzchołka z bokiem / Vertex to edge assembly
Kusudama 4 x 6 z dziurami, łączenie wierzchołka z bokiem / Kusudama 4 x 6 with holes, vertex to edge assembly
Kusudamy z modułów kusudamowych SSLL i SSZZ z dołkiem / Kusudamas made from SSLL and SSFF kusudama modules with sinks
Moduł kusudamowy SSLL z dołkiem / A SSLL kusudama module with a sink
Moduł kusudamowy SSZZ z dołkiem / A SSFF kusudama module with a sink
Kusudama 6 x 8 z dziurami / with holes
Kusudamy z modułów kusudamowych z głębokim dołkiem / Kusudamas made from kusudama modules with deep sinks
Moduł kusudamowy SSLL z głębokim dołkiem - trzykrotka / A kusudama module SSLL with a deep sink -Tradescantia (spiderwort)
Makro-moduły z modułów SSLL z głębokim dołkiem, wersja I (gwiazda), ze splecionymi spiralami / SSLL macro-modules with deep sinks, version 1, the outer spirals twisted together
Makro-moduły z modułów SSLL, modyfikacja trzykrotka, wersja II (kwiat), ze splecionymi spiralami / SSLL macro-modules with deep sinks, version 2, the outer spirals twisted together
Moduł kusudamowy SLSL z głębokim dołkiem - trzykrotka / A kusudama module SLSL with a deep sink - Tradescantia (spiderwort)
Symbole / Symbols
Literatura uzupełniająca / Bibliography
Wielościany foremne i półforemne / Platonic and Archimedean polyhedra
Spis treści / Contents

Twirls 2016

Twirls 2012

Twirls 2008

Twirls 2015

Twirls 2011

Twirls 2007

Twirls 2014

Twirls 2010

Twirls 2013

Twirls 2009