Paper Structures

Twirligami

Twirls + Origami

 

 

Twirls

 by Krystyna Burczyk

 

Sztuką jest to, co inni uznają za sztukę! Czy możemy być inni?

Art is what the artworld says it is. Can we be members of the artworld?

okładka mała Autor: Krystyna i Wojciech Burczyk
Tytul: Origami matematyczne. Kręciołkowe kusudamy 3 / Origami & Mathematics. Twirl Kusudamas 3.
ISBN: 978-83-7269-298-6
Wydawnictwo: nakładem autorów
Rok wydania: 2009
Format: A4 (210 mm x 297 mm)
Oprawa: miękka, lakierowana
Stron: 64 + 16 kolorowych

Jest to trzecia z serii książek poświęconych kręciołkowym kusudamom. Książka wykorzystuje opisane w części pierwszej (Kręciołkowe kusudamy 1) struktury geometryczne, korzysta z wiadomości dotyczących kolorowania kusudam oraz techniki makro-modułów. W książce wprowadzony jest nowy element strukturalny - cztery różne sposoby łączenia makro-modułów z podwójnymi spiralami.

Książka zawiera szczegółowy opis wykonania makro-modułów z modułów SSLL oraz SSZZ, a także ich wersji z płytkim i glębokim dołkiem. Opisane zostało pięć makromodułów typu SSLL - wariant podstawowy, modyfikacja z płytkim dołkiem w formie kwiatu i gwiazdy, modyfikacja z głębokim dołkiem w formie kwiatu i gwiazdy. Moduł bazowy SSZZ daje pięć makromodułów w formie kwiatu i dalsze pięć w formie gwiazdy. Wersja SSZZ z dołkiem daje dalsze pięć makro-modułów w formie kwiatu i kolejne pięć w formie gwiazdy. Nowa wersja modułu wprowadzonego w drugiej części (Kręciołkowe kusudamy 2) - moduł SLSL z głębokim dołkiem daje następne 10 różnych makromodułów. W sumie w książce zostało szczegółowo opisane 37 różnych makro-modułów.
Makro-moduły są same w sobie są modelami kwiatów i gwiazd, ale ich przeznaczeniem jest budowa kusudam. Wykorzystanie opisanych makro-modułów jako cegiełek do budowy kusudam w oparciu o strutury wielościenne daje niezliczone możliwości tworzenia różnych kusudam. Różnorodność końcowych efektów jest potęgowana przez możliwość zastosowania czterech różnych systemów lączenia makro-modułów tego samego typu. Aby nie zaginąć w gęstwinie możliwości, książka prowadzi krok po kroku do wybranych 20 modeli. Po ich zrobieniu wskazówki zawarte w książce pozwolą na samodzielne odnalezienie setek innych możliwości.
Modele zamieszczone w książce zostały stworzone w latach 2000-2007.

Wykonanie tych modeli daje nie tylko dużo przyjemności oraz efektowny rezultat, ale jest także świetnym ćwiczeniem rozwijającym wyobraźnię przestrzenną i uczącym geometrii wielościanów. Modele są średniej skali trudności. Opisy są w języku polskim i angielskim. Ksiązka zawiera szczegółowy opis symboli. Uzupełnieniem modeli jest zestawienie struktur wielościennych używanych do budowy kusudam kręciołkowych.

Spis treści / Contents:

Wstęp / Introduction
O autorach / About authors
Kusudamy z modułów kusudamowych SSLL i SSZZ / Kusudamas made from SSLL and SSFF kusudama modules
Moduł kusudamowy SSLL (spirala, spirala, linia, linia) / SSLL kusudama module (spiral, spiral, line, line)
Łączenie boku z bokiem / Edge to edge assembly
Kusudama 4 x 3, łączenie boku z bokiem / Kusudama 4 x 3, edge to edge
Kusudama 8 x 3, łączenie boku z bokiem / Kusudama 8 x 3, edge to edge
Łączenie wierzchołka z bokiem / Vertex to edge assembly
Kusudama 4 x 3, łączenie wierzchołka z bokiem / Kusudama 4 x 3, vertex to edge
Kusudama 4 x 3, łączenie wierzchołka z bokiem / Kusudama 4 x 3, vertex to vertex
Łączenie wierzchołka z wierzchołkiem / Vertex to vertex assembly
Kusudama 4 x 3, łączenie wierzchołka z wierzchołkiem / Kusudama 4 x 3, vertex to vertex
Kusudama 8 x 3 z dziurami, łączenie wierzchołka z wierzchołkiem / Kusudama 8 x 3 with holes, vertex to vertex
Moduł kusudamowy SSZZ (spirala, spirala, zagięcie, zagięcie), wersja I (gwiazda) / A kusudama module SSFF (spiral, spiral, fold, fold), version 1 (a star)
Kusudama 12 x 5 z modułów SSZZ, wersja I (gwiazda) / Kusudama 12 x 5 made from SSFF modules, version 1 (a star)
Makro-moduły z modułów SSZZ w wersji I (gwiazda) / Other SSFF macro-modules, version 1 (a star)
Kusudama 6 x 4
Kusudama 6 x 4 + 4 x 3
Kusudama 4 x 6 z dziurami / with holes
Inne sposoby łączenia makro-modułów / More ways to join macro-modules
Łączenie boku z bokiem / Edge to edge assembly
Kusudama 4 x 6 + 4 x 3, łączenie boku z bokiem / Edge to edge assembly
Kusudama 4 x 6 z dziurami, łączenie boku z bokiem / Edge to edge assembly
Łączenie wierzchołka z wierzchołkiem / Vertex to vertex assembly
Kusudama 4 x 3, łączenie wierzchołka z wierzchołkiem / Vertex to vertex assembly
Kusudama 6 x 4, łączenie wierzchołka z wierzchołkiem / Vertex to vertex assembly
Łączenie wierzchołka z bokiem / Vertex to edge assembly
Kusudama 8 x 3, łączenie wierzchołka z bokiem / Vertex to edge assembly
Kusudama 4 x 6 z dziurami, łączenie wierzchołka z bokiem / Kusudama 4 x 6 with holes, vertex to edge assembly
Moduł kusudamowy SSZZ (spirala, spirala, zagięcie, zagięcie) - wersja II (kwiat) / A kusudama module SSFF (spiral, spiral, fold, fold) - version 2 (a flower)
Kusudama 20 x 3, łączenie wierzchołka z bokiem / Vertex to edge assembly
Kusudama 6 x 4 + 8 x 3, łączenie wierzchołka z bokiem / Vertex to edge assembly
Kusudama 4 x 6 z dziurami, łączenie wierzchołka z bokiem / Kusudama 4 x 6 with holes, vertex to edge assembly
Kusudamy z modułów kusudamowych SSLL i SSZZ z dołkiem / Kusudamas made from SSLL and SSFF kusudama modules with sinks
Moduł kusudamowy SSLL z dołkiem / A SSLL kusudama module with a sink
Moduł kusudamowy SSZZ z dołkiem / A SSFF kusudama module with a sink
Kusudama 6 x 8 z dziurami / with holes
Kusudamy z modułów kusudamowych z głębokim dołkiem / Kusudamas made from kusudama modules with deep sinks
Moduł kusudamowy SSLL z głębokim dołkiem - trzykrotka / A kusudama module SSLL with a deep sink -Tradescantia (spiderwort)
Makro-moduły z modułów SSLL z głębokim dołkiem, wersja I (gwiazda), ze splecionymi spiralami / SSLL macro-modules with deep sinks, version 1, the outer spirals twisted together
Makro-moduły z modułów SSLL, modyfikacja trzykrotka, wersja II (kwiat), ze splecionymi spiralami / SSLL macro-modules with deep sinks, version 2, the outer spirals twisted together
Moduł kusudamowy SLSL z głębokim dołkiem - trzykrotka / A kusudama module SLSL with a deep sink - Tradescantia (spiderwort)
Symbole / Symbols
Literatura uzupełniająca / Bibliography
Wielościany foremne i półforemne / Platonic and Archimedean polyhedra
Spis treści / Contents

Twirls 2016

Twirls 2012

Twirls 2008

Twirls 2015

Twirls 2011

Twirls 2007

Twirls 2014

Twirls 2010

Twirls 2013

Twirls 2009