Paper Structures

Twirligami

Twirls + Origami

 

 

Twirls

 by Krystyna Burczyk

 

Składanko? Śniadanko? Od czego by tu zacząć dzień?!

fot07Czy da się pogodzić plastyczność papieru z jego sprężystością? Można byłoby to osiągnąć przez zraszanie i suszenie papieru sprystego. Czy jednak oba końce skali da się otrzymać w jednym papierze?Może przez odpowiednie wstawienie nanarobotowych wskaźników i sterowanie nimi. Czy byłoby to jednak nadal składanie papieru? (KB)

fot07Tyle konstrukcji da się upakować na jednym kwadracie, co diabłów na główce od szpilki!
So many structures can be on a single square as devils on the head of a pin! (WB)

fot07Gdy projektuję swoje nowe prace, nie mam dokładnego obrazu tego, co chcę osiągnąć, dokąd chcę dojść. Zamykam oczy i w myślach zachęcam kartke do ruchu, popycham ją do działania, wyobrażam sobie powstające na niej zagięcia i wybrzuszenia. I czasem z takich swobodnie krążących myśli wyłania się pomysł na konstrukt kolejnego mojego dzieła. I gdy jestem w odpowiednim nastroju biorę papier, składam, notuję, podkręcam i nadaję myśli rzeczywisty kształt i dobieram mu aranżację. (KB)

fot07Potrafię zaprojektować zwierzęta z papieru. Chociaż nie tak skompliowane jak te projektowane przez Roberta Langa czy Satoshi'ego Kamiya. W mojej twórczości są one wystylizowane i są najczęśćiej formą pośrednią na drodze do nowych form kręciolkowych. (KB)

fot07Nie wymuszam, nie walczę z papierem. Tworzę i kształtuję nowe formy z delikatnością. Poddaję sie muzyce papieru. To jest ta kobieca strona mojej twórczości. (KB)

fot07

Chyba nadszedł czas, aby przejść od prezentacji i nauczania techniki do pokazywania i dyskutowania o sztuce origami.
It is time to stop teaching technics in origami and start talking about the art of origami. (KB)

fot07Podczas konferencji origami nie musimy przecież uczyć wykonania najciekawszych z pokazywanych na wysatwie konferencyjnej prac, ale prostszych, wystarczających do pokazania danej techniki charakterystycznej dla naszj sztuki. (KB)

fot07Gdyby istniały stowarzyszenia twórców origami (jak. np. ceramików lub artystów plastyków) moglyby próbować przekonywać ludzi do pojmowania origami jako sztuki. Specyficznej i unikalnej nie tylko z powodu tworzywa. (KB)

fot07

Ważne jest dzieło, a nie technika jego wykonania (np. czy z jednej czy z wielu kartek, proste czy skomplikowane w składaniu). Aby dzieło zaliczyć do dzieł sztuki rigami powinno ono spełniać kanony tej sztuki. Jakie ą jednak kanony sztuki origami?

fot07Można stosować techniki origami przy tworzeniu dzieł z papieru lub kompozycji wykorzystujących papier. Czasem jednak takie dziela nie są dziełami sztuki origami, a są bliższe pracom plastycznym w wykorzystaniem motywów origami. (KB)

fot07Czy artystą origami może być osoba, która nie umie składać papieru, a jedyne modele jakie złozyła, to były te wykorzystane w kompozycji? (KB)

 

fot07Czy artysta origami musi umieć dobrze składać papier? Co to znaczy dobrze składać? (KB)

Twirls 2016

Twirls 2012

Twirls 2008

Twirls 2015

Twirls 2011

Twirls 2007

Twirls 2014

Twirls 2010

Twirls 2013

Twirls 2009