Składaj! Żyje się tylko raz! / Fold. You live only once.