Uczyłeś się w szkole matematyki?! Możesz tę wiedzę wreszcie wykorzystać!!!

  Biuletyn pleneruDzięki kontaktom w świecie origamistów oraz ogromnemu zaangażowaniu i tytanicznej pracy Haliny Rościszewskiej-Narloch udało nam się stworzyć bardzo ciekawą kolekcję diagramów i artykułów, w większości nawiązujących do tematyki głównej pleneru.

Każdy uczestnk pleneru
będzie mógł zakupić tę książkę po promocyjnej, atrakcyjnej cenie. Autorzy przesłanych modeli otrzymają egzemplarze autorskie. Pozostałą część nakładu sprzedamy (informowaliśmy o tym autorów modeli), a uzyskane ze sprzedaży zyski przeznaczymy na pokrycie kosztów organizacji pleneru.
Pragniemy jednocześnie podkreślić, że żadna z osób organizujących plener nie pobiera żadnego wynagrodzenia za swoją pracę z tym związaną.