But he just went on folding, folding, and folding, stuck to his paper — an act of sheer triviality — yet incredibly powerful.

Based on "Ferdydurke" by Witold Gombrowicz and the translation by Danuta Borchardt
I need help - Polish version is deeper.

W tym roku 1 maja odbędą się uroczystości związane z beatyfikacją Jana Pawła II. Chociaż decydowaliśmy się nie zmieniać terminu pleneru, każda z osób pragnąca oglądnąć transmisję z uroczystości, będzie miała taką możliwość (w szkole jest telewizor). Możliwe będzie również uczestnictwo chętnych osób w uroczystościach w Łagiewnikach czy na Błoniach (chociaż właściwe uroczystości odbędą się w Krakowie 8 maja i będą połączone z uroczystościami na Skałce) – ale to już uczestnicy pleneru organizują sobie samodzielnie.