Be proud of your paper artworks!

ilan2013aep07Gościem specjalnym XIII Pleneru Origami będzie Ilan Garibi z OASIS (Origami ArtistS of ISrael).
Ilan Garibi (OASIS - O
rigami ArtistSof ISrael) will be a special guest of 13th Outdoor Origami Meeting.

Ilan Garibi, wspólnie z Gadi Vishne, napisali serię artykułów na temat własności papierów. Jest to seria bardzo ciekawych rozważań będących wynikiem  szczegółowej i dogłębnej analizy, jak poszczególne gatunki papieru zachowują się podczas składania, jak reagują na dużą liczbę zagięć, jak poddają się modelowaniu. *

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat Ilana odwiedźcie strony

 
* Wszystkie te artykuły możecie znaleźć na stronie Happy Folding (Sary Adams). Kilka z nich w wersji przetłumaczonej na język polski zostało opublikowanych w biuletynie PTO.