Lecz on składał, a składając składał i składał, jakoś tak składając, tak się zaskładał w składaniu swoim, tak był absolutny w tym składaniu, że składanie, będąc skończenie trywialnym, było jednak zarazem przemożne.

Na podstawie "Ferdydurke" W. Gombrowicza

kotek14 Wielka niewiadoma . . .

To jest Plener iksowany
a dlaczego? Pytaj mamy.
    Co się w domu powiadało
    w naszych głowach pozostało.
Nigdy nie wiesz co Cię czeka
nie udawaj tutaj Greka.
     X / iks/ to wielka niewiadoma
     niespodzianka zapewniona.
No to tyle o numerze
warto mówić o Plenerze.
      Urzekają ori-dziełka
      a wśród nich super-perełka.
Zawsze znajdziesz coś pięknego!
odkrywczego lub "starego".
      Bądźmy w stałej gotowości
      do działania i twórczości!

                           Irena Horodecka