I'm gonna do it again! I'm gonna fold it again!

kotek1614.00 - 14.30 Spotykamy się na chodniku przed głównym wejściem do Garden Residence, Przemysłowa 4
                     Meeting at front of the main entrance to Garden Residence, Przemyslowa 4

14.30 Przejście do Studia Landor
         Pre-folding session (kocie składanie, Bill-owe składanie i swobodne składanie, sesja fotograficzna)
         - Studio Landor Zabłocie 25 / Przemysłowa 13
         Walk to Studio Landor
         Pre-folding session (cat folding, Bill's folding, free folding, photo session)- Studio Landor Zabłocie 25 / Przemysłowa 13

17.00 - 18.30 Ilan Garibi , Origami is Art? A self exploration for a self definition - artist, designer or origamist. 90 min
                    (prezentacja i wykład), - Studio Landor, Zabłocie 25 / Przemysłowa 13
                    Ilan Garibi , Origami is Art? A self exploration for a self definition - artist, designer or origamist. 90 min
                    (presentation and lecture), - Studio Landor, Zabłocie 25 / Przemysłowa 13

18.30 Wyjście w Plener - spacer po Zabłociu: Stara-nowa dzielnica Krakowa.
         Mural origami ianty-pomniki,  wyjście spod studia Landor, Przemysłowa 13,
         Outdoor activity - Zablocie walk "Old-new district of Krakow.
         Mural origami and other, chairs and more...", we start from Studio Landor, Przemysłowa 13

19.30 Jesteśmy glodni. Idziemy coś zjeść
         We are hungry - eating somewhere along walk

Możecie się do nas przyłączyć w dowolnym momencie. Zapraszamy.
You can join us at any time.