Sztuką jest to, co inni uznają za sztukę! Czy możemy być inni?

Art is what the artworld says it is. Can we be members of the artworld?

1. Drodzy prowadzący. Prosimy o przygotowanie modeli pokazowych do umieszczenia na stoliku Model Menu.

Dear teachers. Please, bring a model you plan to teach to put on the Model Menu table.

2. Drodzy wystawcy. Prosimy o przygotowanie informacji o autorach wystawianych modeli i umieszczeniu tych informacji w Waszej części ekspozycji.

Dear exhibitors. Please, attach information about authors of models you exhibit at your  exhibition table.

3. Drogie małolaty. Przypominamy o koniecznej obecności opiekuna.

Dear youngsters. Remember that you should be accompanied by an adult

4. Program pleneru się układa. Prosimy o cierpliwość.

A program is almost ready, be patient.