Dialog sztuki z papierem / A dialogue between Paper and Art

Czwartek 30 maja 2013 / Thursday May 30th 2013:

16.00 - 19.00 przedplenerowe składanie z Meliną Yureiko Hermsen pre-convention folding with Yureiko
20:00  wspólna kolacja (opcja) dining together (option)

 Piątek 31 maja 2013 / Friday May 31st 2013:

9:00-9:30    rejestracja, free folding, ustawianie wystawy, sprzedaż przywiezionych książek i papierów, uwagi organizacyjne registration, free folding, exhibition set-up, trading of paper and books
9:30-12:30  warsztaty workshops
13:00-14:00 obiad lunch
15:00-18:00 warsztaty workshops
18:30-20:00  kolacja (we własnym zakresie) dinner (on your own)
20:00-22:00 free folding, niespodzianki free folding, entertainment

 Sobota 1 czerwca 2013 / Saturday June 1st 2013:

9:00-9:30  rejestracja, free folding, ustawianie wystawy, sprzedaż przywiezionych książek i papierów registration, free folding, exhibition set-up, trading of paper and books
 9:30-12:30 warsztaty workshops
 12:45-13:00 zdjęcie strażackie group photo
 13:00-14:00 obiad lunch
 14:00-18:00 warsztaty workshops
 18:30-20:00 kolacja (we własnym zakresie) dinner (on your own)
20:00-22:00 free folding, niespodzianki  free folding, entertainment

  Niedziela 02 czerwca 2013 / Sunday June 2nd 2013:

9:30-12:30 warsztaty workshops
13:00-14:00 obiad lunch
14:00-14:15 oficjalne zamknięcie Pleneru closing fold
14:30-16:00 warsztaty, free folding workshops and free-folding

Pożegnania, uściski, łzy i machanie chusteczkami, wyjazdy

Kisses, tears and handkerchiefs, departures. See you again the next year.