Czy CP tradycyjnego żurawia jest brzydka i nieciekawa? / Is CP of the traditional crane worth nothing?