Składanko? Śniadanko? Od czego by tu zacząć dzień?!