Origami lubi matematykę. Matematyka lubi origami ...

Modele wykonane z modułów krawędziowych Tomoko Fuse.

  1. Czworościan foremny o boku 2 z wpisanym ośmiościanem foremnym o boku 1 (ciemniejsze moduły) - 24 moduły.
  2. Ośmiościan foremny - 12 modułów.
  3. Czworościan ścięty półforemny - 42 moduły
  4. Czworościan ścięty. Z czworościanu o boku 4 odcięto czworościany o boku 1. Bryła z 84 modułów.
  5. Czworościan ścięty. Z czworościanu o boku 5 odcięto czworościany o boku 1. Bryła z 142 modułów.

  1. Czworościan foremny o boku 2 z wpisanym ośmiościanem fooremnym o boku 1 (ciemniejsze moduły) - 24 moduły.
  2. Sześcio-ośmiościan półforemny - 12 modułów.
  3. Graniastosłup półforemny o podstawie pięciokąta - 15 modułów.
  4. Gwiazda. Graniastosłup o podstawie kwadratu z doczepionymi czterema trójkątami równobocznymi - sześcian z doklejonymi 4 graniastosłupami półforemnymi o podstawie trójkątnej. Bryła z 32 modułów.
  5. Kopuła sześciokątna mniejsza. Dolna podstawa jest sześciokątem foremnym, górna trójkątem równobocznym. Sciany boczne są naprzemian kwadratami i trójkątami równobocznymi. Bryła z 21 modułów.

© Copyright K. i W. Burczyk, 1998

Twirls 2016

Twirls 2012

Twirls 2008

Twirls 2015

Twirls 2011

Twirls 2007

Twirls 2014

Twirls 2010

Twirls 2013

Twirls 2009