Lecz on składał, a składając składał i składał, jakoś tak składając, tak się zaskładał w składaniu swoim, tak był absolutny w tym składaniu, że składanie, będąc skończenie trywialnym, było jednak zarazem przemożne.

Na podstawie "Ferdydurke" W. Gombrowicza

Modele wykonane z modułów wierzchołkowych Bennetta Arnsteina oraz wierzchołkowych Lewisa Simona.

  1. Graniastosłup półforemny o podstawie sześciokątnej - 12 modułów Bennetta Arnsteina.
  2. Czworościan ścięty półforemny - 12 modułów Lewisa Simona.
  3. Graniastosłup półforemny o podstawie sześciokątnej - 12 modułów Lewisa Simona. Ten graniastosłu daje się złożyć na płask.
  4. Graniastosłup półforemny o podstawie pięciokątnej - 10 modułów Lewisa Simona.

Modele wykonane z modułów krawędziowych Tomoko Fuse.

czworościan ścięty

moko

  1. Czworościan foremny o boku 2 z wpisanym ośmiościanem foremnym o boku 1 (ciemniejsze moduły) - 24 moduły.
  2. Ośmiościan foremny - 12 modułów.
  3. Czworościan ścięty półforemny - 42 moduły
  4. Czworościan ścięty. Z czworościanu o boku 4 odcięto czworościany o boku 1. Bryła z 84 modułów.
  5. Czworościan ścięty. Z czworościanu o boku 5 odcięto czworościany o boku 1. Bryła z 142 modułów.
© Copyright K. i W. Burczyk, 1998

Twirls 2016

Twirls 2012

Twirls 2008

Twirls 2015

Twirls 2011

Twirls 2007

Twirls 2014

Twirls 2010

Twirls 2013

Twirls 2009