Czy posiadanie umiejętności oznacza współcześnie niezdolność do bycia artystą? / Is having the skills today the inability to be an artist?

Modele wykonane z modułów krawędziowych Tomoko Fuse.
I have built the following models using Tomoko Fuse's edge module (open frame 2).

Sześcio-ośmiościan. Model z 6 modułów. W tej bryle moduł krawędziowy staje się modułem ścianowym.
Cubooctahedron - 6 modules. The edge module becomes a face module.

  1. Sześcio-ośmiościan. Model z 18 modułów. / Cubooctahedron - 18 modules.
  2. Dwie kopuły ośmiokątne zlączone ze sobą. Model z 96 modułów. / Two octagon domes connected together - 96 modules.
  3. ???. Model z ?? modułów. / ??? - ?? modules.

© Copyright K. i W. Burczyk, 1998

Twirls 2016

Twirls 2012

Twirls 2008

Twirls 2015

Twirls 2011

Twirls 2007

Twirls 2014

Twirls 2010

Twirls 2013

Twirls 2009