Co jest między linią a brzegiem papieru? ? What is between crease and  an edge of paper?

Papier / Paper

Modele wykonane z modułów krawędziowych Tomoko Fuse.
I have built the following models using Tomoko Fuse's edge module (open frame 2).

  1. Ośmiościan ścięty półforemny - 84 moduły / Truncated octahedron - 84 modules.
  2. Sześcio-ośmiościan rombowy mały - 48 modułów /Lesser rhombicubooctahedron - 48 modules.
  3. Sześcian przycięty - 60 modułów / Snub cube - 60 modules.

Sześcian przycięty w zbliżeniu - 60 modułów / The close-up of a snub cube - 60 modules.


Model wykonany z modułów krawędziowych Jima Planka / I have built the following model using Jim Plank's edge module (penultimate).

Sześcian przycięty - 60 modułów / Snub cube - 60 modules.

© Copyright K. i W. Burczyk, 1998

Twirls 2016

Twirls 2012

Twirls 2008

Twirls 2015

Twirls 2011

Twirls 2007

Twirls 2014

Twirls 2010

Twirls 2013

Twirls 2009