I wtedy straszne ogarnęło mnie wzburzenie. Ach, stworzyć formę własną! Przerzucić ją na zewnątrz! Wyrazić się! (W. Gombrowicz)

Wielościany ze standardowego modułu Hermana van Goubergena
Polyhedra made of curler modules designed by Herman van Goubergen

a
Ośmiościan (6 modułów) / Octahedron (6 modules)


Sześcioośmiościan (12 modułów) / Cubooctahedron (12 modules)

 
Sześcio-ośmiościan rombowy mały (24 moduły) / Lesser rhombic cubooctahedron (24 modules)

 
Dwunasto-dwudziestościan (30 modułów) / Icosidodecahedron (30 modules)

 
Dwunasto-dwudziestościan rombowy mały (60 modułów) / Lesser rhombicosidodecahedron (60 modules)

Wielościany z niestandardowych modułów Krystyny Burczyk
Polyhedra made of modules designed by Krystyna Burczyk

 
Dwunastościan (20 modułów) / Dodecahedron (20 modules)

 
Dwudziestościan (12 modułów) / Icosahedron (12 modules)

 
Ścięty dwudziestościan (60 modułów) / Truncated icosahedron (60 modules)

 
Ścięty ośmiościan (24 moduły) / Truncated octahedron (24 modules)

 
Sześcio-ośmiościan rombowy wielki (48 modułów) / Greater rhombicubooctahedron (48 modules)

© Copyright K. i W. Burczyk, 2003

Twirls 2016

Twirls 2012

Twirls 2008

Twirls 2015

Twirls 2011

Twirls 2007

Twirls 2014

Twirls 2010

Twirls 2013

Twirls 2009