Be proud of your paper artworks!

Wielościany ze standardowego modułu Hermana van Goubergena
Polyhedra made of curler modules designed by Herman van Goubergen

a
Ośmiościan (6 modułów) / Octahedron (6 modules)


Sześcioośmiościan (12 modułów) / Cubooctahedron (12 modules)

 
Sześcio-ośmiościan rombowy mały (24 moduły) / Lesser rhombic cubooctahedron (24 modules)

 
Dwunasto-dwudziestościan (30 modułów) / Icosidodecahedron (30 modules)

 
Dwunasto-dwudziestościan rombowy mały (60 modułów) / Lesser rhombicosidodecahedron (60 modules)

Wielościany z niestandardowych modułów Krystyny Burczyk
Polyhedra made of modules designed by Krystyna Burczyk

 
Dwunastościan (20 modułów) / Dodecahedron (20 modules)

 
Dwudziestościan (12 modułów) / Icosahedron (12 modules)

 
Ścięty dwudziestościan (60 modułów) / Truncated icosahedron (60 modules)

 
Ścięty ośmiościan (24 moduły) / Truncated octahedron (24 modules)

 
Sześcio-ośmiościan rombowy wielki (48 modułów) / Greater rhombicubooctahedron (48 modules)

© Copyright K. i W. Burczyk, 2003

Twirls 2016

Twirls 2012

Twirls 2008

Twirls 2015

Twirls 2011

Twirls 2007

Twirls 2014

Twirls 2010

Twirls 2013

Twirls 2009