Przestrzeń dla papieru! / Space for Paper!

Dwunastościan rombowy powstaje poprzez podział sześcianu na sześć ostrosłupów (ich wierzchołki leżą w środku sześcianu), a potem "wywrócenie ich na lewą stronę". W ten sposób powstaje bryła o dwunastu przystających ścianach będących rombami i 14 wierzchołkach, z których 8 na stopień 3 (są to wierzchołki początkowego sześcianu) a 6 ma stopień 4 (są to wierzchołki ostrosłupów). Dwunastościan rombowy ma 24 krawędzie.

If you divide a cube into six pyramids (the face of a cube is the base of a pyramid, the center of a cube is the vertex of a pyramid) then flip every pyramid outside the cube, you obtain a rhombic dodecahedron. It's a solid with 12 congruent faces and 14 vertices. Every face is a rhomb. There are 8 vertices adjacet to 3 edges (the vertices of the initial cube) and 6 vertices adjacent to 4 edges (the vertices of the pyramids). The rhombic dodecahedron has 24 edges.

Model dwunastościanu rombowego został zaprojektowany przez Nicka Robinsona. Diagram modułu można znaleźć na stronie Nicka.
Moduł i cały model został także opisany w książce: David Mitchell, Mathematical Origami. Geometrical shapes by paper folding. Tarquin Publications, Norfolk, 1997, ISBN 1-899618-18-X.
Poniżej rodzina dwunastościanów rombowych.

Nick Robinson created modular origami model of the rhombic dodecahedron. Diagram of the module is avaliable on his page. This model is described in the book: David Mitchell, Mathematical Origami. Geometrical shapes by paper folding. Tarquin Publications, Norfolk, 1997, ISBN 1-899618-18-X.
On the following photo you can see a family (or kindergarten)of the rhombic dodecahedrons.

Dwunastościany rombowe wypełniają przestrzeń. Jednak aby to wypełnienie nie rozsypywało się po stole, należy umieścić je na podstawce. Zaprojektowałam i zrobiłam dwa rodzaje podstawek używając tego samego modułu, z którego zrobiony jest dwunastościan.

Rhombic dodecahedron fills the space. It's a three-dimensional analogy of a tesselation. To prevent dodecahedrons against spilling on the table put them on the holder. I have created two holders using rhombic doecahedron module.

Tak wyglądają podstawki / Here you can see both holders:

    


A tak ułożone na nich wypełnienia / And fillings of the space:

    
    
     

Oczywiście są to te same wypełnienia, widziane tylko z różnych kierunków.
Of course it's the same filing (tesselation) of the space. The only difference is the angle of the view.

© Copyright K. i W. Burczyk, 1998

Twirls 2016

Twirls 2012

Twirls 2008

Twirls 2015

Twirls 2011

Twirls 2007

Twirls 2014

Twirls 2010

Twirls 2013

Twirls 2009