Lecz on składał, a składając składał i składał, jakoś tak składając, tak się zaskładał w składaniu swoim, tak był absolutny w tym składaniu, że składanie, będąc skończenie trywialnym, było jednak zarazem przemożne.

Na podstawie "Ferdydurke" W. Gombrowicza

Modele wykonane z modułów krawędziowych Tomoko Fuse / I have built the following models using Tomoko Fuse's edge module (open frame 2).

Trzy dwudziestościany foremne - każdy z 30 modułów /  Three icosahedrons - 30 modules each.

  1. Sześcian - 12 modułów / Cube - 12 modules.
  2. Ośmiościan foremny - 12 modułów / Regular octahedron - 12 modules.
  3. Dwudziestościan foremny - 30 modułów / Regular icosahedron - 30 modules.
  4. Graniastosłup półforemny o podstawie trókąta - 9 modułów / Triangle prism - 9 modules.
© Copyright K. i W. Burczyk, 1998

Twirls 2016

Twirls 2012

Twirls 2008

Twirls 2015

Twirls 2011

Twirls 2007

Twirls 2014

Twirls 2010

Twirls 2013

Twirls 2009