Be proud of your paper artworks!

Modele wykonane z modułów krawędziowych Tomoko Fuse / I have built the following models using Tomoko Fuse's edge module (open frame 2).

Dwunastościan ścięty w wersji z kopułami - 750 modułów / Truncated dodecahedron with domes - 750 modules.

Dwunastościan ścięty w wersji z kopułami (inne ujęcie) - 750 modułów / Truncated dodecahedron with domes (other view) - 750 modules.

  1. Dwunastościan ścięty w wersji z kopułami - 750 modułów / Truncated dodecahedron with domes - 750 modules.
  2. Dwunastościan przycięty - 210 modułów / Snub dodecahedron - 210 modules.
© Copyright K. i W. Burczyk, 1998

Twirls 2016

Twirls 2012

Twirls 2008

Twirls 2015

Twirls 2011

Twirls 2007

Twirls 2014

Twirls 2010

Twirls 2013

Twirls 2009