I'm gonna do it again! I'm gonna fold it again!

w Europie / for Europeansw Ameryce / for Americans
Piłka (ścięty dwunastościan) - 60 modułów
Football (truncated icosaedron) - 60 modules
Piłka (ścięty szesnastościan rombowy) - 48 modułów
Football (truncated hexadecahedron) - 48 modules
Wierzchołkowy jednoczęściowy moduł trójkątny Bennetta Arnsteina i Simona Lewisa
One-piece triangle module by Bennett Arnstein and Simon Lewis (Rona Gurkewitz, Bennett Arnstein, 3-D Geometric Origami Modular Polyhedra,  Dover Publications, Inc., New York 1995, ISBN 0-486-28863-3).


Piłka (ścięty dwunastościan) - 270 modułów
  Football (truncated icosahedron) - 270 modules

Piłka (ścięty szesnastościan rombowy) - 208 modułów
Football (truncated hexadecahedron) -208 modules

Moduł krawędziowy Tomoko Fuse (open frame 2)
Tomoko Fuse, Unit Origami. Multidimensional Transformations,
Japan Publications Inc., Tokio and New York 1990, ISBN 0-87040-852-6

Strona powstała z inspiracji dyskusji na liście origami
W. Burczyk

© Copyright K. i W. Burczyk, 1998

Twirls 2016

Twirls 2012

Twirls 2008

Twirls 2015

Twirls 2011

Twirls 2007

Twirls 2014

Twirls 2010

Twirls 2013

Twirls 2009