Sztuką jest to, co inni uznają za sztukę! Czy możemy być inni?

Art is what the artworld says it is. Can we be members of the artworld?

Pierścienie są dziwnymi wielościanami. Nie spełniają np. wzoru Eulera (przynajmniej w wersji uczonej w szkole: ściany + wierzchołki - krawędzie = 2)
Ring is a strange polyhedron. I has a hole. It does not hold an Euler equation (at least in the form you learned at school: faces + vertex - edges = 2).

  

Powyższe modele zostały zrobione z modułu krawędziowego Tomoko Fuse (open frame 2)
Above models are built from Tomoko Fuse's edge units (open frame 2).

© Copyright K. i W. Burczyk, 1998

Twirls 2016

Twirls 2012

Twirls 2008

Twirls 2015

Twirls 2011

Twirls 2007

Twirls 2014

Twirls 2010

Twirls 2013

Twirls 2009