Czy CP tradycyjnego żurawia jest brzydka i nieciekawa? / Is CP of the traditional crane worth nothing?

Pierścienie są dziwnymi wielościanami. Nie spełniają np. wzoru Eulera (przynajmniej w wersji uczonej w szkole: ściany + wierzchołki - krawędzie = 2)
Ring is a strange polyhedron. I has a hole. It does not hold an Euler equation (at least in the form you learned at school: faces + vertex - edges = 2).

  

Powyższe modele zostały zrobione z modułu krawędziowego Tomoko Fuse (open frame 2)
Above models are built from Tomoko Fuse's edge units (open frame 2).

© Copyright K. i W. Burczyk, 1998

Twirls 2016

Twirls 2012

Twirls 2008

Twirls 2015

Twirls 2011

Twirls 2007

Twirls 2014

Twirls 2010

Twirls 2013

Twirls 2009