Składanko? Śniadanko? Od czego by tu zacząć dzień?!

Modele wykonane z modułów wierzchołkowych Bennetta Arnsteina.
I have built the following models using Bennett Arnstein's vertex module (one piece triangle module).

  1. Ośmiościan ścięty półforemny - 24 moduły / Truncated octahedron - 24 modules
  2. Czworościan ścięty półforemny - 12 modułów / Truncated tetrahedron - 12 modules
  3. Dwunastościan foremny - 20 modułów / Regular dodecahedron - 20 modules

Model wykonany z modułów krawędziowych Jima Planka / I have built the following model using Jim Plank's edge module (penultimate).

Dwunastościan foremny - 30 modułów / Regular dodecahedron - 30 modules

© Copyright K. i W. Burczyk, 1998

Twirls 2016

Twirls 2012

Twirls 2008

Twirls 2015

Twirls 2011

Twirls 2007

Twirls 2014

Twirls 2010

Twirls 2013

Twirls 2009