Everything  that needs to be said has already been said. But since no one was listening , everything must be said again (André Gide)

Modele wykonane z modułów krawędziowych Tomoko Fuse / I have built the following models using Tomoko Fuse's edge module (open frame 2).

 1. Sześcian - 12 modułów / Cube - 12 modules.
 2. Ośmiościan foremny - 12 modułów / Regular octahedron - 12 modules.
 3. Dwudziestościan foremny - 30 modułów / Regular icosahedron - 30 modules.
 4. Graniastosłup półforemny o podstawie trókąta - 9 modułów / Triangle prism - 9 modules.

 1. Czworościan foremny o boku 2 z wpisanym ośmiościanem foremnym o boku 1 (ciemniejsze moduły) - 24 moduły.
  Regular tetrahedron, edge length 2. It contains the inscribed octahedron, edge length 1 (the darker modules). The model built of 24 modules.
 2. Ośmiościan foremny - 12 modułów / Regular octahedron - 12 modules.
 3. Czworościan ścięty półforemny - 42 moduły
  Semi-regular truncated tetrahedron - 42 modules.
 4. Czworościan ścięty. Z czworościanu o boku 4 odcięto czworościany o boku 1. Bryła z 84 modułów.
  Truncated tetrahedron (not semi-regular). There are tetrahedrons with edge length 1 truncated from tetrahedron with edge length 4. The model built of 84 modules..
 5. Czworościan ścięty. Z czworościanu o boku 5 odcięto czworościany o boku 1. Bryła z 142 modułów.
  Truncated tetrahedron (not semi-regular). There are tetrahedrons with edge length 1 truncated from tetrahedron with edge length 5. The model built of 142 modules..
© Copyright K. i W. Burczyk, 1998

Twirls 2016

Twirls 2012

Twirls 2008

Twirls 2015

Twirls 2011

Twirls 2007

Twirls 2014

Twirls 2010

Twirls 2013

Twirls 2009