Papierki do ręki, a wiedza sama wejdzie do głowy!

Modele wykonane z modułów krawędziowych Tomoko Fuse.
I have built the following models using Tomoko Fuse's edge module (open frame 2).

  1. Ośmiościan ścięty półforemny - 84 moduły / Truncated octahedron - 84 modules.
  2. Sześcio-ośmiościan rombowy mały - 48 modułów /Lesser rhombicubooctahedron - 48 modules.
  3. Sześcian przycięty - 60 modułów / Snub cube - 60 modules

Ośmiościan ścięty półforemny w zbliżeniu - 84 moduły
The close-up of a truncated octahedron - 84 modules.

Modele wykonane z modułów wierzchołkowych Bennetta Arnsteina
I have built the following models using Bennett Arnstein's vertex module (one piece triangle module).

  1. Ośmiościan ścięty półforemny - 24 moduły / Truncated octahedron - 24 modules.
  2. Czworościan ścięty półforemny - 12 modułów / Truncated tetrahedron - 12 modules.
  3. Dwunastościan foremny - 20 modułów / Regular dodecahedron - 20 modules.
© Copyright K. i W. Burczyk, 1998

Twirls 2016

Twirls 2012

Twirls 2008

Twirls 2015

Twirls 2011

Twirls 2007

Twirls 2014

Twirls 2010

Twirls 2013

Twirls 2009